informatie | zelfmanagement | prikcentra | faq | links | klachten | privacy

Privacy

GHDC heeft maatregelen getroffen om de privacy van haar patiënten te waarborgen. In onderstaande documenten vindt u meer informatie.

  1. Uw rechten & plichten
  2. Uw rechten met betrekking tot het patiëntendossier
  3. Folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'
  4. Formulieren

    Vul het betreffende formulier in en stuur dit op naar:
    Groene Hart Diagnostisch Centrum
    Bleulandweg 3
    2803HG Gouda

 
 
Neem vrijblijvend contact met ons opwebdesign ie-design